web analytics

3 – Woman meets man, djembe meets flamenco. (2652 kijkers)

Deze korte film is voor het merendeel een verbeelding van een muziekcompositie waarbij een cross-over tot stand komt tussen een djembéspeelster en een flamencodanser.
Toch is er ook een onderliggende story die een ontmoeting van een vrouw met een man verhaalt. Een op het eerste oog toevallig treffen waarbij beide partijen voelen dat hun wegen zich niet toevallig kruisen. De ontmoeting krijgt een vervolg, een spel tussen man en vrouw.
Regie:Anthony Hoovers.
Woman: Ellen Rooyendijk.
Man: Mario Garcia Blanco.
Componist & Gitarist: Maurice Leenaars.

Kunst Cultuur Passie